Petrásek Josef
   Práce s montážní plošinou AVIA MP 13

        Úvod
             Ceny
                  Kontakt
                       e-mail

Nabízíme Vám práce s montážní plošinou AVIA MP 13 - 2 při:

        údržbě veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení
        opravě na rozvodech el. energie
        nátěrech konstrukcí a jejich údržbě
        pracích spojených s opravou a údržbou budov: opravy omítek, střech,             okapních žlabů, čištění oken, výměny a opravy příslušenství budov
        opravách objektů památkově chráněných
        údržbě továrních hal a objektů


Pracovní prostor a dosah plošin řady 13 m je vyobrazen na pracovním diagramu: pracovním diagramu